Microsoft Office Outlook is een applicatie die onderdeel is van het pakket Microsoft Office voor Windows.

Het is een Personal Information Manager en e-mail programma.

Tot aan versie 2002 werd het programma gewoon "Outlook" genoemd, vanaf versie 2003 werd het "Microsoft Office Outlook" om duidelijker te maken dat het een onderdeel was van de Microsoft Office-suite.

Wat kunt u met Outlook doen?

De belangrijkste functionaliteit bestaat uit het in onderlinge samenhang beheren van de volgende gegevens:

e-mail-berichten.
Deze kunnen worden gecreëerd, verzonden, ontvangen en gearchiveerd.

Contactpersonen
Naam, adres, e-mail, telefoonnummers, Website, Faxnummer, mobienummer,etc.

Afspraken in een elektronische agenda inclusief repeterende afspraken als verjaardagen en een automatischer herinnering

Taken of acties
Hieraan kunnen data gehangen worden waarop een taak zijn worden afgerond en vorderingen kunnen worden bijgehouden.

Losse aantekeningen (notities)

Outlook Express is een e-mail programma en een newsreader van Microsoft. De applicatie maakt onderdeel uit van Windows.

De naam suggereert dat er een nauwe band met Microsoft Outlook bestaat, maar dat is niet het geval.

Outlook is onderdeel van Microsoft Office, terwijl Outlook Express eerder te verbinden valt met Internet Explorer. Zo is er In tegenstelling tot Outlook geen functionaliteit zoals agenda beheer. In Windows Vista is Outlook Express niet inbegrepen; hier vinden we Windows Mail, de opvolger van Outlook Express.