Help ik moet een wachtwoord

Hebt u moeite met het onthouden van sterke wachtwoorden, dan kunt u in plaats daarvan beter wachtzinnen gebruiken.

Een wachtzin is gewoon een stukje tekst dat u makkelijk kunt onthouden. Dat stukje tekst mag van alles zijn, zolang u het maar zelf bedacht hebt.

Songteksten, regels uit gedichten, bekende citaten, kortom: alles waarvan u mag aannemen dat het ergens in een lijst is opgenomen, is eigenlijk ongeschikt als wachtzin, ook als deze achterstevoren geschreven worden.

Mix alle cijfers, letters en tekens
Het is ook bij wachtzinnen van belang dat ze uit een mix van hoofdletters, kleine letters en cijfers zijn samengesteld. Eventueel aangevuld met leestekens en symbolen vergroot dit de sterkte van de zin.

De wachtzin "ik word helemaal gek van al die wachtwoorden" wordt een stuk sterker door er "1k w0rd helem@@l gek v@n @l die w@chtw00rden!" van te maken.

Geen spaties
Om wachtzinnen te kunnen gebruiken, moet een website of applicatie deze natuurlijk wel accepteren. Spaties zijn vrijwel nooit toegestaan. U kunt de woorden waaruit de zin bestaat dan aan elkaar schrijven. Voorbeeld: 1kw0rdhelem@@lgekv@n@ldiew@chtw00rden!.

Of u gebruikt underscores of koppeltekens, bijvoorbeeld:
1k-w0rd-helem@@l-gek-v@n-@l-die-w@chtw00rden!.

Maximum lengte
In andere gevallen is er een maximum lengte van bijvoorbeeld zestien of twintig tekens aan het wachtwoord gesteld. In dat geval kunt u uiteraard een kortere wachtzin gebruiken.Dit kunt u doen door steeds de eerste letter(s) van elk woord uit uw oorspronkelijke wachtzin te gebruiken.

In ons voorbeeld (ik word helemaal gek van al die wachtwoorden) wordt dat dan iwhgvadw!.

Om dit wachtwoord zo sterk mogelijk te maken voegt u weer wat cijfers, hoofdletters en tekens toe.

Bijvoorbeeld: 1wHgV@Dw!

Leetspeak
Een derde mogelijkheid is de wachtzin door een Leetspeak-wachtwoordgenerator te halen.

Leetspeak is een internettaal, waarbij letters vervangen worden door symbolen, leestekens of cijfers die op de betreffende letters lijken. Zo kan een B vervangen worden door een 8, een S door een 5 of een $, en een H door een #.

zie ook wikipedia>>